ZARZĄD

ZARZĄD

Prezes – Andrzej Figlak,

Wiceprezes Naczelnik – Piotr Roszak,

Wiceprezes – Mateusz Nele,

Wiceprezes – Ewa Figlak,

Skarbnik – Andrzej Jagodziński,

Z-ca Naczelnika – Grzegorz Piaszczyński,

Gospodarz – Szymon Ptak,

Kronikarz – Daria Augustyniak,

członek Zarządu – Andrzej Pietrzak,

członek Zarządu – Mateusz Wojewodzic,

członek Zarządu – Magdalena Roszak,

członek Zarządu – Iwona Plucińska,

członek Zarządu – Jolanta Zimna.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Monika Paszek,

Wiceprzewodniczący – Zenon Kaczmarek,

Sekretarz – Tomasz Roszak,

członek Komisji – Jakub Jakubiak,