ZARZĄD

ZARZĄD

Prezes – Tomasz Roszak,

Wiceprezes – Maciej Galas

Wiceprezes naczelnik – Grzegorz Piaszczyński,

Zastępca naczelnika – Andrzej Pietrzak,

Sekretarz – Marlena Lipińska,

Skarbnik – Patrycja Zagórska,

Gospodarz – Adam Zagórski,

Kronikarz – Dominik Włodarczyk,

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Mateusz Wojewodzic,

Sekretarz – Szymon Ptak,

członek Komisji – Monika Paszek,

członek Komisji – Jakub Jakubiak,

członek Komisji – Zenon Kaczmarek.