ZARZĄD

ZARZĄD

Prezes – Andrzej Figlak,

Wiceprezes – Tomasz Roszak

Wiceprezes kwatermistrz – Ewa Figlak,

Wiceprezes naczelnik – Grzegorz Piaszczyński,

Zastępca naczelnika – Andrzej Pietrzak,

Sekretarz – Tadeusz Olejniczak,

Skarbnik – Patrycja Zagórska,

Gospodarz – Adam Zagórski,

Kronikarz – Dominik Włodarczyk,

członek Zarządu – Szymon Ptak.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Andrzej Jagodziński

Wiceprzewodniczący – Zenon Kaczmarek,

Sekretarz – Monika Paszek,

członek Komisji – Jakub Jakubiak,

członek Komisji – Mateusz Wojewodzic.